9.04.2014 г.

Мартин Хайдегер

"Да оставиш нещата да са такива, каквито са - не е безразличие. Напротив.
Да оставиш нещата да са такива, каквито са - е вяра и причастеност към съществуването."