17.02.2015 г.

Криза

Така модерната дума „криза” произлиза от гръцки език и означава „осъждане”. Използвана е например в Евангелие на Йоан, където е превеждана като „съд”.
Тоест – кризата е съдбата, която сами сме заслужили.

13.02.2015 г.

причината за цялата човешка мъка

Само една малка част от теб е тази,
която може да чувства болки, несгоди и разочарования.
Това е човешката самонадеяност.
Но ти не би искал да се избавиш
от болките, несгодите и разочарованията, нали...
Интересното при тях е,
че колкото повече време ги отлагаш,
толкова по-непоносими са.
Слабичка е човешката самонадеяност.
Само теб успява да превземе