23.04.2016 г.

Якоб Бьоме 
“Който не умре преди да умре, ще изчезне когато умре.”
  


„В теб е. И само трябва да спреш да мислиш и желаеш, за да го чуеш.”„Да придобиеш онзи покой, който никое създание не може да смути, можеш единствено ако напълно предадеш живота си на Господ и оттеглиш своята воля.”
  


„Ако се опиташ да постигнеш духа, той ще отлети от теб. Но ако просто напълно се предадеш, тогава той ще обитава в теб и ще се превърне в живота на твоя живот, и ще бъде твоя природа.”"Накъде отива душата, когато тялото умре?
Няма нужда да поема нанякъде, а само външният живот в смъртта отпада от нея. Тя отпреди това е приела Небето или ада в себе си. Което от двете е проявено, то е и нейното обиталище."„Ако душата можеше да прекърши своето Аз, да умре по собствено желание за самата себе си и да стане едно нищо,
божествената воля би одухотворила отново своя чист образ в нея.”


„Когато сетивата и волята ви утихнат, тогава във вас се пробужда вечното слушане, виждане и говорене,
и Бог чува и вижда чрез вас.
Собственото ви слушане, воля и виждане са причината да не можете да чувате и виждате Бог.
Той може да бъде възприет с онова, с което самият Той е виждал и чувал във вас, преди да се появят собствената ви воля, виждане и чуване.“