29.05.2016 г.

Бодхидхарма„Ерудицията и знанията не само не водят към осъзнаване, а напротив – те са препятствието пред осъзнаването.”„Да търсиш, означава да страдаш. Да не търсиш нищо е благодат.”„Понеже истината не съдържа нищо за скъперничество, пребиваващите в нея отдават тялото, живота и всичко, което имат, по силата на  естествеността.”"Като смъртни създания ние сме подвластни не на себе си, а на условностите. Всяка радост и мъка са зависими от тях. Ако бъдем удостоени с някаква голяма награда, например слава или богатство, то това е плод на посятото от нас в миналото. Когато обстоятелствата се изменят, наградата изчезва. Тогава защо да изпитваме наслада от нейното съществуване? За разлика от успеха и провала, които са обусловени, духът нито расте, нито чезне. Мълчаливо следват Пътя тези, които остават спокойни пред ветровете на радостта.""Ако не виждаш в себе си, всичко което виждаш няма смисъл.""Мъдрият няма представа за себе си."„Онзи, който изоставя повърхностните форми и се връща към чистата реалност, застанал срещу празна стена, съзерцаващ отсъствието на аз и на всичко останало, неразличието между пробуден и непробуден ум и не е зависим от старите текстове, той е в пълна и безшумна хармония с духа. Така, в неподвижност и неразграничаване, той прониква във всичко, чрез духа.”„В играта със своята сянка някои повишават глас, за да заглушат ехото, без да знаят, че именно гласът е източника му.
Няма разлика между глупост и мъдрост. Те само създават имена, и заради имената се раждат „е” и „не е”. Но трансформациите са илюзия, така че кой може да е прав със своите измислени принципи.”„Този сал е илюзия. Но е действителност, когато превозва пътници.”„Същността на пътя е необвързване (нито с положително, нито с отрицателно отношение). Чрез него се постига освобождаване от явленията.”„Дори и естеството на ума да се разкрие –
не би успял да го опише твоят глас прогнил.
Не може просветлението да се придобие.
А който притежава, той не би го заявил.”