24.03.2016 г.

из „Подражание на Христа”, средновековна творба, приписвана несигурно на Тома Кемпийски„Ако искаш да придобиеш благодат и свобода, твоето драговолно себеприношение в ръцете на Бога трябва да предхожда всички твои дела.”


„Цял свят не може да внуши гордост на оня, когото истината е подчинила на себе си.”


„Не всичко високо е свято.
Не искам утешение, щом ме лишава от сърдечно съкрушение.
Не искам съзерцаване, щом води към възгордяване.”


„Не е трудно да отхвърляме човешките утешения, когато се радваме на Божиите.
Но нещо голямо и много голямо е човек да приеме да се лиши както от човешки утешения, така и от самата Божия милост и доброволно да понесе изгнанието на сърцето, в нищо да не търси себе си и да не хвърля поглед към плодовете от своите дела.”


„Ако съвестта ти е спокойна, не би се побоял и от смъртта.
Във всички свои дела и мисли трябва да си такъв, сякаш начаса ще умреш. И ако днес не си готов, то и утре не би бил.
Бъди в живота си такъв, какъвто желаеш да бъдеш заварен от смъртта.”


„Понеже предпочитат да бъдат велики, а не смирени, затова мислите им текат към заблуждение.
Истински велик е този, който отстъпва пред всичко.
Истински велик е този, който е незначителен в себе си и не признава външния авторитет.
А това величие се учи – като се отказваш от своята воля в името на Божията.”


„Помогни ми, Господи, в намерението да ти служа свято. Дай ми днес да положа добро начало, защото направеното досега е нищо.”


„Добре говори само този, който предпочита да мълчи.
Добре поучава само този, който предпочита да слуша.
Добре управлява само този, който предпочита да служи.”Блажен е онзи, който ежедневно се подготвя за своята смърт.
Сега залагай да живееш така, че на смъртия си час да имаш повод да се радваш, а не да се страхуваш.
Сега учи умирането за света, така че тогава да започнеш живота в Христа.
Сега налагай тялото си с покаяние, така че тогава да имаш твърдо упование.”


„Иди където си щеш, спокойствие ще намериш само в смиреното подчинение.
Кой е дотолкова мъдър, че да знае всичко, без изключение? Следователно не се доверявай прекалено на собственото си мнение.
Ако твоето мнение  е добро, но заради Бога го напуснеш, ще извлечеш по-голяма полза.”


„Ако бяхме сами за себе си съвършено умрели и по-малко залисани от земното, бихме могли да вкусим божествените неща и да придобием поне малко опит в небесното съзерцание.”


 

17.03.2016 г.

Адам и ЕваВ библията ни пише, че Ева е била сътворена от реброто на Адам.
В оригиналния еврейски текст обаче използваната дума „цела”, означава освен „ребро” също и „страна”, и нещо като „външна част”, донякъде и „половина”.
Освен това, в нашия превод се казва, че това става по време на дълбок сън, но гръцката дума, която сме превели така, е „екстазис”, която буквално означава състояние на излизане от себе си.
Да се има предвид.

11.03.2016 г.

Св. Франциск от Асизи
„Делата на ръцете ти може да са единствената проповед, която някой ще чуе днес.”


„Не е бил разпънат от лошите. Ти си този, който го е разпънал и продължава да го разпъва, пребивавайки в пороците си.”


 „Не ни е необходимо да се молим, а самите да бъдем молитва.” 


„Винаги гледай ясно към свършека на живота си. Не забравяй, че Бог те е създал с намерение. Ти си само и точно това, което си в очите на Бога и нищо повече. И помни, че когато напуснем земята, не можем да вземем нищо от полученото, а само от даденото.”


„Великото дело може да започне само с правенето на онова, което е необходимо. После прераства в правенето на всичко възможно, след което внезапно започваш да правиш невъзможното.”