15.03.2021 г.

Кабир

„Роден ли си, то значи ще умреш. Но вяра не губи. Защото който умре доброволно приживе, повече никога няма да вкуси смърт.
Така човек се слива със словото на Духа, а оттук и с Божието име. Който е едно с Божието име, е освободен от заблуда и страховете му са прекратени.
Луната и Слънцето стават едно, една мелодия без звуци. Когато зазвучи тази мелодия, душата е в скута на Бога, седнал на своя трон...
Овладей неспокойния ум. Успокоеният ум открива извора на живата вода на Любовта. Ако отпиеш Неговата любов, смъртта умира, и най-накрая заживяваш.“„Истинското Слово не прилича на словата.
Разграничаването между условно и безусловно е въпрос на слова.
Безусловното е семето, условното е плодът.
Словото е коренът на всичко, а познанието – клонка.“„Отречи се от безумната гордост
и намери онова в себе си, на което да се подчиниш.
Заживей в дълбините на света,
където треската на съществуването се усмирява
и греховете загубват власт.
Само единността прониква в дълбините на света,
но е безумно да искаш да узнаеш това,
понеже разумът е причината за разделението.“„Каква е разликата между реката и вълната?
Когато се повдига, или когато спада, водата е все същата.
Но понеже се нарича вълна, тя смята себе си повече за вода.“„Ако не разкъсаш през живота си веригите,
каква надежда за спасение в смъртта би имал?

Ще намериш Бог после, само ако го намериш сега.
В противен случай вече си поселен
в града на смъртта.“

10.02.2021 г.

из "Утаяване на естеството"

 

"Макар да ги храним
с гранулите на суетата,
ние сме домашните любимци
на огледалата.
---------------------------------------------
Единственото нещо, което постига усъвършенстването,
е да разширява измамния обсег на несъвършенството.
---------------------------------------------
Който има очи да вижда
и уши да чува,
нека не го съблазняват!
---------------------------------------------
Откъснах се от смисъла,
за да му дам пространство.
---------------------------------------------
Пътят ти е животът.
Животът е състояние на възприемчивост.
Знанието не помага,
тъй като е отказ от възприемчивост.
---------------------------------------------
Доживотен затвор ли?!
Назовават го тяло, Опитаха
да избягат нагоре,
оковани от своята психика.
---------------------------------------------
Човекът е винаги роб
на представата си за свобода.
---------------------------------------------
Не вярвам на вътрешния си глас,
защото нещата и без гласове се случват.
---------------------------------------------
Всичко е такова,
каквото не би могло
да не бъде.
---------------------------------------------
За да стигнеш до себе си –
трябва да тръгнеш към Началото.
За да тръгнеш към Началото –
трябва да се откажеш от себе си."

22.11.2020 г.

Джордано Бруно

 

„Всяко същество е безсмъртно дотолкова, доколкото отразява великото единство. Но нещата са временни и нетрайни, понеже са се отделили в себе си, разграничени от останалото, а с това и отдалечени от единството.“


„Във всяко нещо е включено като зародиш всичко...
С това безкрайността не е само пространствена безпределност, но и безмерна дълбочинност. Така и най-малкото нещо е образ на вселената, нейна възможност и проявление, а природата – това е опредметеният бог.“


“Към съвършенството, ако е съвършенство, не може да бъде добавено нищо. Затова ако нещо от съвършенството присъства у човек, показател за това ще е неговата воля не може да пожелае нищо.“


“Разума, създаден да решава големите и трудни проблеми, са натоварили с дребните поръчки на живота, а важните – са изоставили на течението на инстинктите… С тялото си човекът е вещ между вещите, с телесността не можем да бъдем близо до вечното.”


„Природата на нещата е неизчерпаема. Но макар и да съществува едно Начало, то се проявява по различни начини. То е като една невидима среда, в която нещата се къпят – затова и онова, което се намира някъде си, в безкрая, е също и тук, около и вътре в нас. Вселената пулсира във всяка тревичка. Казват, че е скрита, но аз казвам, че тя е в постоянен процес на разкриване. Но е толкова неизчерпаема, че няма как една форма да я изяви напълно.”


„Човешките изрази, понятия и думи са само аналогии и сравнения. С подобна рибарска мрежа трудно може да бъде уловена истината. Могат да се хванат само ограничени неща, но не и онова, което е над всички граници и предели – върховното и абсолютно единство."


„Хората не спорят за да намерят истината, нито защото я търсят поне, а само за да се покажат като по-ерудирани и стабилни от ония, които поддържат друга позиция.”


„Умолявам ви, нека отхвърлим класиката, традиционното, вярата и авторитетите. Нека започнем наново, съмнявайки се във всичко, което смятаме за установено.”


„Ако към висша цел съм си разтворил аз крилата,
то с повечето облаци, останали в нозете,
все повече предавам себе си на ветровете,
отвърнат от земята, устремен към небесата.“