17.02.2018 г.

Томас Стърнз Елиът
„Това, за което сте мислили, че сте дошли
е само черупка, ципа от смисъл,
от която целта пониква, само след като бъде постигната. Ако бъде.

Вие не сте тук, за да бъдете свидетели,
за да придобиете знания, да задоволявате любопитство,
или да се отчитате.
Вие сте тук да коленичите,
понеже тук молитвата се сбъдва.”
„Да се намери пресечната точка
на безвременното с времето –
това е задача за светец.
Но всъщност не задача,
а нещо дарено и отнето –
с умирането приживе в любов,
с копнеж, себеотричане и жертва.”
„Развитието е заблуда, предубеждение,
подкрепяно от повърхностни представи за еволюция,
които са опитът за отхвърляне на миналото
в народните представи.

Разрушаващото време е, което ни пази.”
 „Знанието налага схема
и подвежда,
защото всяка следваща минута
притежава своя нова схема.
Всяка минута е нова, изненадваща
преоценка на онова, което сме били.

Единствената мъдрост, която е възможно ние да придобием,
е мъдростта на смирението. Смирението е безкрайност.”
„Никой творец от което и да е изкуство, няма своя пълен смисъл сам.
Творчеството изисква постоянно отричане от собствената личност, в името на нещо по-значимо. Развитието на твореца е постоянна саможертва, постоянно заличаване на индивидуалността.”
 


4.02.2018 г.

Николай Бердяев„Доброто, което е направено за да бъдеш добър, не е никакво добро.”


„Истина за избрани не е възможна. За избрани е възможна само лъжа.”


„Това, което си узнал, не е избрано от теб.”


„Вярата в безсмъртието не облекчава живота. Напротив, тя го натоварва с неизмерима отговорност.”


„Адът не е нужен за възмездие спрямо злите, а защото човек не бива да бъде насилван от доброто и принудително въведен в рая.”