14.09.2014 г.

разговор с тишината

Тишината е относително нещо.
Защото когато аз замълча - говорят дърветата.
Разликата е, че те не казват нищо излишно.

10.09.2014 г.

Истинското решение

Истинското решение се появява само (сАмо и самО) тогава, когато се осъзнае напълно, че няма какво да се направи.