29.08.2016 г.

Св. Йоан Кронщадски

„Нямай пристрастие към нищо от временния живот, дори и към здравето си, а и към живота си, защото това води до отклонение от Божия път.”


„Основание на молитвата е стремежът на образа към Първообраза.”


"Бог не наказва. Мъчението е плод на собствените ни грешки и на отстъплението от Бога. Затова, ако скърбиш, обвинявай греха и дявола, но най-добре себе си, понеже и дяволът не ще ти причини нищо, ако не намери нещо у теб, към което да се присламчи."

14.08.2016 г.

Св. Йоан Лествичник

„Гордостта е отхвърляне на Бога, презрение към човеците, майка на осъждането, знак за безплодие на душата, извор на гнева, врата на лицемерието, отговорник за пропадането, пазител на греха.”


"Представи пред Господа немощта на своето естество, съзнавайки във всичко своето безсилие, и неусетно ще получиш дара на праведността."


„Работѝ и се старай да се надсмиваш над своята мъдрост.”


„Дори да допуснем, че има дванадесет безчестни страсти, достатъчно е да допуснеш само една от тях, гордостта, и тя сама запълва местата на останалите единадесет.”


„Никой не може да влезе в Небесното царство, ако не извърши три отричания. Първото е от притежание и външни връзки (роднини, отношения...), второто е от собствената воля, а третото – от славата, която се проявява след отричането на волята.”


"А някои благоговеят повече от всичко пред чудотворствата и видимите духовни дарби, като им липсва познанието за превъзходните скрити дарби, които именно поради това не са застрашени от падение."