17.05.2014 г.

сътвореност

Причината са всичко съществуващо
е противоречието.
Изявата на едно творение,
като всяка форма на движение,
се нуждае от противоположни полюси.
Зарядът между тях е самото творение.

Психичната и физичната плоскост са идентични в този процес.
Всеки човешки мотив е заряд, тоест - напрежение, противоречие.
Хармонията е само там, където няма нищо.
Но казвам - хармония... има!

Отсъствието - белег за наличност.

Колкото и фундаментална да е онази вътрешна липса, която ни задвижва и ни кара да търсим, нейното наличие, като усет и вълнение, е възможно заради връзката и с нейния предмет. Усещането е едно сравнение. Липсва ми нещо, само ако на някакъв план знам, че го има. Само ако съм пребивавал в него и после съм го изгубил.
Затова вътрешната празнота е доказателство за пълнотата.
И именно затова нейното приемане и оставянето в ръцете ѝ ни повежда по пътя - по силата на нейната естествена необходимост. Нашите усилия са само пречки.
Единствено тишината е тази, която познава мелодията на сферите.