21.07.2014 г.

МъглатаМъглата на миналото е тъмна и можеш да различаваш отблясъци.
Мъглата на бъдещето е светла и можеш да различаваш сенки.
Но започнеш ли да се взираш в тях, превръщаш настоящето в мъгла.
И тъй като е нито светла, нито тъмна, ти не знаеш къде се намираш.
А всъщност, само мъглата има нужда от различаване, за да се утвърждава.
Ясният поглед служи за да вървиш, а не да се страхуваш от сенки, или да преследваш светлини.