19.11.2013 г.

размери

Просто е.
Стремейки се да се докажеш на живота, оставаш дребен и ограничен в собствените си размери.
Позволявайки на живота да доказва себе си чрез теб – порастваш до неговата безмерност.