9.04.2019 г.

Нисаргадатта Махарадж

"Подобно на всичко, породено от ума, и закона за причинност противоречи на самия себе си. Нито едно нещо във вселената няма определена причина, защото самата вселена като цяло участва в съществуването дори и на най-малкото нещо. Нито едно нещо не може да бъде такова, каквото е, ако вселената не е такава, каквото тя е в този момент."


"Тъй като източникът и основата на всичко е единствена причина за всичко съществуващо, причинността не може да се смята за закон на вселената. Вселената като цяло не зависи от това, от което е съставена, защото нейният потенциал е безкраен. Освен това, тя е проявление или изражение на първопричината, която е абсолютно свободна в самата си основа."


„За да бъдеш свободен от света, трябва да умреш за света. Тогава чрез теб започва да се изявява универсалността.”


„Самият факт на наличие на възприятие показва, че вие не сте онова, което можете да възприемете.”
 

„Не се обвързвай с идентичността си. Понеже тя ще изчезне.”


„Личният интерес и вниманието към себето са фокусните точки на илюзията. Наблюдавай деня си, блуждаещ между желание и страх. Наблюдавай го добре и виж как съзнанието ти приема неизброими имена и форми, като съскаща срещу скалите река. Наблюдавай внимателно себичния му (затворен в себе си) мотив и го опознай, с което той ще се разтвори.”


„Тялото е само храна за съзнанието”


"Каквото знаеш за себе си идва отвън, затова го изхвърли."
 

„Ще имаш правилно разбиране, когато осъзнаеш, че каквото и да си разбрал – не е вярно.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар