14.06.2020 г.

Хазрат Инаят Хан„Да отвориш сърцето към всичко – това е много повече от изживяването на един пълен човешки живот.”


„Ако наблюдаваш, разбираш грешките – това е, което научаваш. Но ако наблюдаваш по-внимателно, виждаш смисъла – това е освобождение от наученото.”


„Нищо не е толкова старо, като истината. И няма нищо, което е по-ново от нея.”


„Историята на Моисей е алегорична. Той видял отдолу светлината, качил се до нея и тя станала като мълния, а той не я понесъл и паднал, а Бог му проговорил. Това означава, че Моисей тръгнал да търси светлината чрез своето въздигане, но като я намерил, разбрал, че не може да я понесе и не е негова, и паднал долу - тоест станал празен, пуст, за да може вече да говори с Бога.”


„Ключът към съвършенството е в пълното забравяне на себе си.”


„Не взимай онова, което не си способен да дадеш, защото животът е взаимността.“


„Бог ще разтрошава сърцето ти пак, и пак, и пак, докато то не си остане отворено.“


„Духовен прогрес е да не си стоиш със все същата гледна точка.“


„Поисках сила,
Бог ми даде трудности, които да ме укрепят.
Поисках мъдрост,
Бог ми даде въпроси, които да разреша.
Поисках благосъстояние,
Бог ми даде ум и ръце, с които да работя.
Поисках смелост,
Бог ми даде опасности, които дапреодолея.
Поисках любов,
Бог ми даде хора, които се нуждаят от грижа.
Поисках облаги,
Бог ми даде възможности.
От което исках – не получих нищо.
Получих всичко, от което се нуждаех.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар