24.06.2021 г.

Парацелз

 


„Отровата е във всичко и няма нещо без отрова. Дозата го прави да трови.
Всичко е отрова и всичко е лекарство в зависимост от дозата.
Лекарството е лек или отрова според деня и часа.
Това, което е лекарство днес, утре няма да бъде.“


„За да получим Божията милост не са ни необходими ритуали.
Бог гледа сърцето, а не ритуалите. Ритуалите демонстрират, че сме идолопоклонници.
Човек не може да познае правилно Бог, ако не познава Дявола.
Дяволът иска човекът да има силна вяра в себе си, но не и вяра в Бога – така е подвел мнозина.
Чрез действието на вярата си човек е създал духовни идоли, а с това и своето невежество.
Не дяволът ни разболява, а ние самите, чрез използването на вярата. Той само се радва на нашето суеверие.“


„Изкуството на лекуването произлиза от природата, а не от медика. Затова един медик трябва да основава всичко на природата и самият той да се основава на нея, с напълно отворено съзнание.”


„Тайното ще стане явно, когато човек се откаже от себецентрираността си.”


"Съвършеният би предпочел хората да не преследват тяхната правда и възмездие, а само мира. Така биха били като него и биха организирали и несъвършенството."


"Не придумвай никого за нищо. Никой не може да приеме насила чужди убеждения. Принудата, действайки външно, е лишена от вътрешно съдържание. Ако някой велик човек събере целия народ на света в една вяра, това ще е измислена вяра, а не почувствана. Затова е за предпочитане просто да оставиш чуждите убеждения на тях самите."


"Всичко се случва само за да прозрем дълбините на причинността му...
Първопричината желае да не оставаме удовлетворени с явленията, а да сме способни да прозираме и разбираме висшите ѝ намерения."


„Изследвай сам всеки въпрос. Не се доверявай сляпо на авторитети...
Учи се от силата на новото и се сбогувай със старите глупости и безсмислия. Както в астрономията се запознаваш с най-новите аспекти във влиянията на небесните тела, но все пак не можеш да говориш детайлно за всичко в космоса... Това е само начало на процеса на себеобучаване, в който по същия начин, като констелация на небесни тела, обектите ти за изучаване се движат като небе около човешкото същество.”


“Мислѝ само за днешния ден, за сегашния час. Смъртта би могла да настъпи само сега. И няма смисъл да се тормозиш с мисли за утре. Вярно е, че смъртта е винаги в сегашния миг, но когато и ти си в сегашния миг, тя служи за трансформирането на онова, което е вече старо и непотребно.”
 

 Книгата М (Liber Mundi)
„Който желае да разбере природата, той трябва да чете книгата и със своите стъпки... Такъв е нейният закон и така могат да бъдат разгръщани нейните страници.”


"Какво е философията, ако не - невидимата природа?!"


"Ако човек разчита книгата на света, то всички останали книги се превръщат в мъртви букви. В нея се намира всичко, а нейните обяснения се намират само вътре в човека. Той е книгата на тайните."


„Съществува земно слънце, което може да бъде видяно от всички виждащи, а от невиждащите – да бъде почувствана топлината му. Така съществува и Неизменно слънце, извор на цялата мъдрост. Онези, които са оживили духовния си взор, могат да го виждат и да са съзнателни за съществуването му. А онези, които не го виждат, все пак го усещат, като наричат усещането и невиждането си - интуиция.”


„Истинската причина за нашите болести е просто нашето отклонение от универсалните принципи на живота.”


„Във всяко едно нещо, без изключения, се намира отрова. Нейната доза определя дали лекува или трови.”

 
„Човек заболява просто защото никога не е спокоен.”


„Което живее със своя разсъдък – живее против Духа.”

1 коментар: