14.09.2014 г.

разговор с тишината

Тишината е относително нещо.
Защото когато аз замълча - говорят дърветата.
Разликата е, че те не казват нищо излишно.

10.09.2014 г.

Истинското решение

Истинското решение се появява само (сАмо и самО) тогава, когато се осъзнае напълно, че няма какво да се направи.

9.08.2014 г.

Хуейнън


В будизма често използват огледалото като сравнение за съзнанието, което трябва да се чисти от прах. Ето какво обаче казва по този повод Хуейнън (шести патриарх на дзен):Не съществува нищо от нещата.
И прах къде да падне, щом е празно?
Достигнеш ли това - в сърцевината,
защо за трансцендентност да приказваш?