9.04.2014 г.

Мартин Хайдегер

"Да оставиш нещата да са такива, каквито са - не е безразличие. Напротив.
Да оставиш нещата да са такива, каквито са - е вяра и причастеност към съществуването."

15.03.2014 г.

Възприятия

Кажи на мъдрия, че всичко е истина
и той ще се освободи от всяка заблуда.
Кажи на знаещия, че всичко е истина
и той ще потъне в най-дълбоката заблуда.
Кажи на знаещия, че няма истина
и той ще се озлоби.
Кажи на мъдрия, че няма истина
и той ще потъне в най-дълбокия покой.

20.02.2014 г.

Методи за осъзнаване

Осъзнаването е цялост и не се постига с методи. Методите са ограничения и имитации. Осъзнаването променя и жизненото поведение. Ако променяш поведението си с цел, а не от естествена необходимост, то значи просто променяш посоката на своята заблуда, но не се освобождаваш никак от нея. Затова - няма методи. Дори и думите ни за осъзнаването са глупост. Защото то не може да бъде търсено и постигано. То самичко изпълва пространството, което заблудата му е освободила. А заблудата не се отдръпва сама. Тя е вкопчена в аза. Но когато той реши да се отдръпва (откаже се да търси осъзнаване примерно), тя го следва...