9.08.2014 г.

Хуейнън


В будизма често използват огледалото като сравнение за съзнанието, което трябва да се чисти от прах. Ето какво обаче казва по този повод Хуейнън (шести патриарх на дзен):Не съществува нищо от нещата.
И прах къде да падне, щом е празно?
Достигнеш ли това - в сърцевината,
защо за трансцендентност да приказваш?

21.07.2014 г.

МъглатаМъглата на миналото е тъмна и можеш да различаваш отблясъци.
Мъглата на бъдещето е светла и можеш да различаваш сенки.
Но започнеш ли да се взираш в тях, превръщаш настоящето в мъгла.
И тъй като е нито светла, нито тъмна, ти не знаеш къде се намираш.
А всъщност, само мъглата има нужда от различаване, за да се утвърждава.
Ясният поглед служи за да вървиш, а не да се страхуваш от сенки, или да преследваш светлини.

26.06.2014 г.

Противоречия

Противоречията водят до движение. Всичко друго е въпрос на възприемчивост. Когато могат да се приемат - водят до разширяване. Когато всяко отхвърля другото - водят до ограничаване. Когато са спокойни и дружелюбни, водят до взаимополезност. А когато са експанзивни и твърди - до конфликти... Най-схематично и общо. Всичко е въпрос на възприемчивост.