23.04.2016 г.

Якоб Бьоме 
“Който не умре преди да умре, ще изчезне когато умре.”
  


„В теб е. И само трябва да спреш да мислиш и желаеш, за да го чуеш.”„Да придобиеш онзи покой, който никое създание не може да смути, можеш единствено ако напълно предадеш живота си на Господ и оттеглиш своята воля.”
  


„Ако се опиташ да постигнеш духа, той ще отлети от теб. Но ако просто напълно се предадеш, тогава той ще обитава в теб и ще се превърне в живота на твоя живот, и ще бъде твоя природа.”"Накъде отива душата, когато тялото умре?
Няма нужда да поема нанякъде, а само външният живот в смъртта отпада от нея. Тя отпреди това е приела Небето или ада в себе си. Което от двете е проявено, то е и нейното обиталище."„Ако душата можеше да прекърши своето Аз, да умре по собствено желание за самата себе си и да стане едно нищо,
божествената воля би одухотворила отново своя чист образ в нея.”24.03.2016 г.

из „Подражание на Христа”, средновековна творба, приписвана несигурно на Тома Кемпийски„Ако искаш да придобиеш благодат и свобода, твоето драговолно себеприношение в ръцете на Бога трябва да предхожда всички твои дела.”


„Цял свят не може да внуши гордост на оня, когото истината е подчинила на сее си.”


„Не всичко високо е свято.
Не искам утешение, щом ме лишава от сърдечно съкрушение.
Не искам съзерцаване, щом води към възгордяване.”


„Не е трудно да отхвърляме човешките утешения, когато се радваме на Божиите.
Но нещо голямо и много голямо е човек да приеме да се лиши както от човешки утешения, така и от самата Божия милост и доброволно да понесе изгнанието на сърцето, в нищо да не търси себе си и да не хвърля поглед към плодовете от своите дела.”


„Ако съвестта ти е спокойна, не би се побоял и от смъртта.
Във всички свои дела и мисли трябва да си такъв, сякаш начаса ще умреш. И ако днес не си готов, то и утре не би бил.
Бъди в живота си такъв, какъвто желаеш да бъдеш заварен от смъртта.”


„Понеже предпочитат да бъдат велики, а не смирени, затова мислите им текат към заблуждение.
Истински велик е този, който отстъпва пред всичко.
Истински велик е този, който е незначителен в себе си и не признава външния авторитет.
А това величие се учи – като се отказваш от своята воля в името на Божията.”


„Помогни ми, Господи, в намерението да ти служа свято. Дай ми днес да положа добро начало, защото направеното досега е нищо.”


„Добре говори само този, който предпочита да мълчи.
Добре поучава само този, който предпочита да слуша.
Добре управлява само този, който предпочита да служи.”

17.03.2016 г.

Адам и ЕваВ библията ни пише, че Ева е била сътворена от реброто на Адам.
В оригиналния еврейски текст обаче използваната дума „цела”, означава освен „ребро” също и „страна”, и нещо като „външна част”, донякъде и „половина”.
Освен това, в нашия превод се казва, че това става по време на дълбок сън, но гръцката дума, която сме превели така, е „екстазис”, която буквално означава състояние на излизане от себе си.
Да се има предвид.