24.04.2013 г.

уважаеми господин КонфуцийДа определиш една категория като "добра" и да я утвърдиш като норма, означава да я разграничиш от цялото и да ѝ сложиш граници. С това се форсира излишно нейната полярност, а полученото напрежение се изразходва в засилване на срещуположния полюс. За това допринася и общата хармония на природата, която е принудена да балансира със компенсаторно зареждане на една полярност, когато от плиткозрящите хора бива захранвана само другата.
Така въвеждането на понятия, принципи и норми допринася единствено за разбиването на света на парченца от отделни форми, които опитват да затвърждават своето изолирано съществуване, поради което губят възприятията си за всичко останало, както и връзката със самия живот, който е цялост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар