9.02.2014 г.

Дишане

Истинското дишане е паралелно, а не последователно и е психично качество. Ако излъчването и приемането (отдаване и асимилация) не са естествени взаимоотражения, ние си оставаме половинки и така винаги ще бъдем изразходвани. Ще трябва да правим избор (поради непълнотата си) между едното и другото и по този начин ще създаваме съпротиви, които постоянно ще ни уморяват.
А една истинска умора води до капитулация. И една истинска капитулация води до безусловно приемане на всичко. Тогава става така, че външните и вътрешните процеси се взаимоинтегрират и всеки подпомага другия.
Ако се умориш да се изграждаш - оставяш всичко друго да се изгражда според естествената си необходимост. Така го приемаш в себе си и се превръщаш в динамична цялост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар