17.05.2014 г.

сътвореност

Причината са всичко съществуващо
е противоречието.
Изявата на едно творение,
като всяка форма на движение,
се нуждае от противоположни полюси.
Зарядът между тях е самото творение.

Психичната и физичната плоскост са идентични в този процес.
Всеки човешки мотив е заряд, тоест - напрежение, противоречие.
Хармонията е само там, където няма нищо.
Но казвам - хармония... има!

Няма коментари:

Публикуване на коментар