1.08.2015 г.

Маргьорит Порет„Ако някой попита свободната душа дали иска да иде в рая, тя ще отговори: Не. Защо да поиска нещо подобно? Ако тя пожелае каквото и да е, ще разграничи себе си от Любовта, в която живее.”

"Да си беден по дух означава да си оставил всичко в божиите ръце. Тъй както преди да те е имало."

„Само непорочният се спасява от безпокойствата.”

„И желанията ме бяха затворили
в своята обвързваща сила...
А сърцето се очиства от това –
да пожелае чистото Нищо.”

„Делът на човека е да направи всичко, което се отнася до разума,
делът на любовта е на Бог и единствено нему.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар