24.03.2016 г.

из „Подражание на Христа”, средновековна творба, приписвана несигурно на Тома Кемпийски„Ако искаш да придобиеш благодат и свобода, твоето драговолно себеприношение в ръцете на Бога трябва да предхожда всички твои дела.”


„Цял свят не може да внуши гордост на оня, когото истината е подчинила на себе си.”


„Не всичко високо е свято.
Не искам утешение, щом ме лишава от сърдечно съкрушение.
Не искам съзерцаване, щом води към възгордяване.”


„Не е трудно да отхвърляме човешките утешения, когато се радваме на Божиите.
Но нещо голямо и много голямо е човек да приеме да се лиши както от човешки утешения, така и от самата Божия милост и доброволно да понесе изгнанието на сърцето, в нищо да не търси себе си и да не хвърля поглед към плодовете от своите дела.”


„Ако съвестта ти е спокойна, не би се побоял и от смъртта.
Във всички свои дела и мисли трябва да си такъв, сякаш начаса ще умреш. И ако днес не си готов, то и утре не би бил.
Бъди в живота си такъв, какъвто желаеш да бъдеш заварен от смъртта.”


„Понеже предпочитат да бъдат велики, а не смирени, затова мислите им текат към заблуждение.
Истински велик е този, който отстъпва пред всичко.
Истински велик е този, който е незначителен в себе си и не признава външния авторитет.
А това величие се учи – като се отказваш от своята воля в името на Божията.”


„Помогни ми, Господи, в намерението да ти служа свято. Дай ми днес да положа добро начало, защото направеното досега е нищо.”


„Добре говори само този, който предпочита да мълчи.
Добре поучава само този, който предпочита да слуша.
Добре управлява само този, който предпочита да служи.”Блажен е онзи, който ежедневно се подготвя за своята смърт.
Сега залагай да живееш така, че на смъртия си час да имаш повод да се радваш, а не да се страхуваш.
Сега учи умирането за света, така че тогава да започнеш живота в Христа.
Сега налагай тялото си с покаяние, така че тогава да имаш твърдо упование.”


„Иди където си щеш, спокойствие ще намериш само в смиреното подчинение.
Кой е дотолкова мъдър, че да знае всичко, без изключение? Следователно не се доверявай прекалено на собственото си мнение.
Ако твоето мнение  е добро, но заради Бога го напуснеш, ще извлечеш по-голяма полза.”


„Ако бяхме сами за себе си съвършено умрели и по-малко залисани от земното, бихме могли да вкусим божествените неща и да придобием поне малко опит в небесното съзерцание.”


 

2 коментара: