17.03.2016 г.

Адам и ЕваВ библията ни пише, че Ева е била сътворена от реброто на Адам.
В оригиналния еврейски текст обаче използваната дума „цела”, означава освен „ребро” също и „страна”, и нещо като „външна част”, донякъде и „половина”.
Освен това, в нашия превод се казва, че това става по време на дълбок сън, но гръцката дума, която сме превели така, е „екстазис”, която буквално означава състояние на излизане от себе си.
Да се има предвид.

Няма коментари:

Публикуване на коментар