1.05.2022 г.

Патанджали (Йога сутра)

 
„С отказването от личното познание се премахва и булото пред самото познание. Това е отказване от частичността за постигане на безкрайността. С постигането на тази естественост – природните качества се разтварят, изиграли вече своята роля. Приключването с времето носи и неговото разбиране. Човек се освобождава от своята обусловеност. Трите качества се връщат в своята природа и освобождават съзнанието, което сега остава чисто. И това е всичко.“„Когато се откажеш от индивидуалното съзнание св свързваш с дълбокото съзнание на вселената. Когато спреш да хвърляш мисловното си семе почвата на душата става чиста и подвижна, от което всичко става спокойно и ясно. Пребиваването в това състояние е пребиваване във върховния смисъл. Тук започва нов живот и съвсем нов вид мисловен процес. Ако не го пожелаем лично за себе си, получаваме неопетнима мъдрост.“

 

„Себенаблюдението е същевременно и възприемане на всичко. С него получаваш и вътрешното, и външното, които са едно нещо и именно то е фундаментът на естеството. То е непосредствено възприятие, а не натрупано знание. Освобождаването от натрупаното знание свързва пустотата с пълнотата, което е абсолютната свобода.“

 

„Ние смятаме, че натрупаните в нас безспирни обусловености са познание. Като разчитаме на този вид „познание“ пораждаме агресивния си егоизъм, чрез който поляризираме всичко. Това невежество е безкрайна мъка и създава психологически конфликт. Краят на конфликта е в чистото наблюдение без мисловни проекции.
Когато човек присъства в безконфликтността – враждебността на всичко наоколо вече не му влияе. Присъствието в тази чистота поражда истински обосновани действия. Когато се освободим от своята алчност – получаваме наистина ценното. Където се намира тази непорочност, там се излива и Животът.“

 
 
„Свещената йога (единство) е това:
да спреш движенията на ума си.
Само така можеш да пребиваваш в същността.
В противен случай оставаш само изменчивост.“

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар