27.05.2011 г.

Енигми за чашата, богомилски текст

Из „Енигми за чашата” – препис на Симеон Антипа от книга на Камерун Дубровнишки, оригиналът - вероятно изгорен от последния (12-13 в.):


Сибила: Небесният Гарван, излюпен от Яйцето, се връща и носи хляб. Ако чашата не е готова още, Той умира от жажда.

Тарквиний: Какво е Чашата?

Сибила: Тя е Девствената утроба на Хаоса, която носи деветте нива.

Тарквиний: Кои са деветте нива?

Сибила: Яйцето, Гарванът, Словото, Посоката, Чашата, Точката, Чертата, Кръгът и Квадратът.

Тарквиний: Как Нивата минават от Хаоса в света?

Сибила: Чрез Насърчението.

Тарквиний: Какво е Насърчението?

Сибила: Следи от Словото.

Тарквиний: Какво е Словото?

Сибила: Онова, което обитава Хаоса и придържа неродените Нива.

Тарквиний: Как се ражда Словото?

Сибила: От утробата на Посоката на Лъча.

Тарквиний: Какво е Лъча?

Сибила: Следа от Светлината.

Тарквиний: Какво е Светлината?

Сибила: Огнището на Първото Желание.

Тарквиний: Какво е Желанието?

Сибила: Копнеж за Сливане.

Тарквиний: Как Желанието се проявява?

Сибила: Онзи, който в Себе си спи, се пробужда в Себе си и вижда Себе си – това е устремът да се прояви. И първата му дума е: „Да Бъде!”

3 коментара: