25.08.2018 г.

Брус Лий

„Знанията и уменията, които си постигнал, служат за това – да бъдат забравени, така че да можеш да се носиш удобно по вълните на празнотата, без да срещаш преградите си.”


"Установеното е неспособно да се приспособява. Истината се намира извън установеното."


"Между това и онова се намира едно празно пространство. Празнотата съдържа всичко и понеже няма противоположност - тя нито изключва нещо от себе си, нито се противопоставя. Празнотата е живот, тъй като от нея произлизат всички форми. И който осъзнае празнотата, се изпълва с живот, сила и с любовта на всичко съществуващо."


„Не бих желал да притежавам нищо, нито да бъда притежаван. Не ме привличат вече небесата. Но е по-важно, че вече не ме притеснява и адът. Още от самото начало имах вътре в себе си лекарството за моите страдания, но така и не го взимах. Самата болест идваше от самия мен, но до сега не го забелязвах. Сега обаче виждам, че никога няма да намеря светлината, освен подобно на свещ, не стана собственото си гориво и не изконсумирам себе си.”


Това, което се случва, не води до нищо.
До нещо води това – как ти си реагирал.”


Изкуството достига своите върхове когато е лишено от съзнание за себе си.”


„Човек не придобива, а елиминира. Не нараства ежедневно, а намалява. Най-високата култивация винаги се превръща в простота.
Неустановеният ум усеща истината.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар