19.10.2018 г.

Георги Гурджиев


„Човекът може да бъде роден, но за да бъде роден е необходимо първо да умре. А за да може да умре е необходимо първо да бъде пробуден.”


„Като говорим за еволюция е наложително да разберем, че още поначало не е възможна автоматична еволюция. Еволюцията на човека е развитието на неговата осъзнатост.”


„Опитът и разбирането са две доста различни неща. Единствено разбирането може да те доведе до живота, а опитът е само едно преминаващо присъствие. Новият опит замества стария, а резултатът е същият, както винаги е било – преливане от пусто в празно.”


„Трябва да разбереш, че обикновените усилия не струват нищо. Цена имат само изключителните усилия.”


„Мълчание може да се запази само тогава, когато ограничим думите си до действително необходимото. Но е все същото и с храната, удоволствията, съня... След необходимото започва грехът. Това е важно и е добре да го разберете – грехът е онова, което не е действително необходимо.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар