26.06.2014 г.

Противоречия

Противоречията водят до движение. Всичко друго е въпрос на възприемчивост. Когато могат да се приемат - водят до разширяване. Когато всяко отхвърля другото - водят до ограничаване. Когато са спокойни и дружелюбни, водят до взаимополезност. А когато са експанзивни и твърди - до конфликти... Най-схематично и общо. Всичко е въпрос на възприемчивост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар