11.07.2015 г.

Св. Николай Велимирович„Гордост?!
Атом въстанал срещу Необята.”


„Единствената ми свобода е
да служа на нещо по-добро от себе си.”


"Телесният пост е само символ.
Внесох пост и в душата си, за да я очистя;
в ума си - за да изпъдя мечтите;
в сърцето си - за да изтребя привързаностите.
И постът внесе в душата ми смирение.
Вля в мен храброст, за която не знаех,
когато бях въоръжен с цялото мирско оръжие."


"Знанието си духовният взор е нарекъл със скромно име - вяра.
Вярата си плътските очи са нарекли с гордо име - знание."


"Никой нов ден не признава уговорката ти със стария."

Няма коментари:

Публикуване на коментар