4.07.2015 г.

Чудеса

Още като са умували върху догматиката си, т.нар. свети Отци на църквата не са имали единодушие върху въпроса - дали чудесата са от бога, или от дявола. После са тръгнали да търсят компромиси по най-невдъхновени начини, но би могло да се каже, че този въпрос си остава неразрешен. За тях.
За наистина мъдрите от тях обаче никога не е съществувал подобен въпрос. Какво казват те - чудото, само за себе си, си е природен феномен, а вече определена сила получава власт в самите човешки възприятия. Когато просто го приемеш и това никак не измести вниманието ти от вътрешната посока, е едно. Когато ти спечели вниманието обаче, тоест - те съблазни, е друго...

Няма коментари:

Публикуване на коментар